Σωτήριος Σχοινᾶς (1887-1975)

   

  Γεννήθηκε τό 1887 στήν ῾Αγιά Λαρίσης. Δέκα χρόνια ἀργότερα ἡ μητέρα του Βασιλική ἔφερε τά πέντε παιδιά της στό Βόλο. ᾿Εδῶ ὁλοκληρώνει τήν ἐγκύκλιο παιδεία του καί τό 1908 κατατάσσεται στό στρατό, ὅπου καί ὑπηρετεῖ τή θητεία του μέ τήν εἰδικότητα τοῦ σκαπανέως. Μετά τήν ἀπόλυσή του, ξεκινᾶ τήν ἐπιχείρησή του στήν ὁδό ῾Ερμοῦ, ὡς “Βιβλιοδετεῖον καί Χαρτοπωλεῖον - Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”.

  ῾Η ἐπιστράτευση τῆς 12ης Σεπτεμβρίου 1912 τόν βρίσκει στήν Καρδίτσα, ἄρρωστο ἀπό πυρετούς. Στίς 19 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται στή Λάρισα καί μέχρι τίς 27 Νοεμβρίου τοῦ 1913, ὅποτε ἀπολύθηκε ἀπό τό στρατό μέ διαγωγή ἄμεμπτον, ἔλαβε μέρος, στή μέν ἐκστρατεία κατά τῆς Τουρκίας (1912-1913), στίς μάχες ᾿Ελασσόνος, Σαρανταπόρου καί Γιαννιτσῶν, στή δέ ἐκστρατεία κατά τῆς Βουλγαρίας (1913), στίς μάχες Κιλκίς, Λαχανά, Κρέσνας καί Τζουμαγιᾶς. Γιά τή συμμετοχή του αὐτή, τοῦ ἀποστέλλεται στίς 25 Μαρτίου 1914 “Δίπλωμα ἀπονομῆς μεταλλίων”, καθώς καί δύο ἀναμνηστικά μετάλλια. Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῶν ἐκστρατειῶν κρατοῦσε προσωπικό ἡμερολόγιο, τμήματα τοῦ ὁποίου πολύ ἀργότερα δημοσίευσε ἡ ἐφημερίδα Ταχυδρόμος (13-24/12/1968).

  Τά ἔτη 1917-1918 σπουδάζει Βυζαντινή Μουσική στό ᾿Ωδεῖο ᾿Αθηνῶν. Τό 1919 ἐγγράφεται ὡς μέλος στόν Θρησκευτικό-Φιλολογικό Σύλλογο “Οἱ Τρεῖς ῾Ιεράρχαι”, στόν ὁποῖο διετέλεσε καί μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τίς τριετίες 1929-1932 καί 1932-1935.

  ᾿Από τό 1933 μέχρι καί τό 1966 ἐπισκέπτεται κάθε χρόνο τό ῞Αγιον ῎Ορος, μέ ἐξαίρεση μόνο τά χρόνια τῆς κατοχῆς. Κατά τή διάρκεια τῶν ἐπισκέψεων στό ῞Αγιον ῎Ορος καί “τῇ συστάσει τοῦ ἀειμνήστου Πατρός ᾿Αθανασίου Μοναχοῦ Λαυριώτου (ἰατροῦ), ὅν καί ἱδρυτήν τοῦ ἔργου ἀνεκήρυξε”, ἀπεφάσισε τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ “῾Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη”, τό ἔτος 1936. Συνεργάτες τοῦ περιοδικοῦ ὑπῆρξαν πολλοί ῾Αγιορεῖτες Πατέρες, μέ πρωτεύοντα τόν Βιβλιοθηκάριο τῆς Μεγίστης Λαύρας Γέροντα Παντελεήμονα Λαυριώτη, καθώς καί ἐπιστήμονες, κληρικούς καί λαϊκούς, ἀπό τόν Βόλο καί ἀλλοῦ. Στά 30 χρόνια ἔκδοσής της ἡ “῾Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη” ἔφτασε στίς βιβλιοθῆκες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τῶν Πατριαρχείων ῾Ιεροσολύμων καί ᾿Αλεξανδρείας, τῶν ᾿Αρχιεπισκοπῶν ᾿Αθηνῶν, Κύπρου καί ᾿Αμερικῆς, στήν ᾿Αποστολική Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ καί στίς βιβλιοθῆκες πολλῶν συνδρομητῶν, ἰδιωτῶν καί ἱδρυμάτων, στήν ῾Ελλάδα καί στό ἐξωτερικό.

  ᾿Εν τῷ μεταξύ, ἡ ἐπιχείρηση τοῦ Σωτηρίου Σχοινᾶ ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ Τυπογραφεῖο - Βιβλιοδετεῖο - Κυτιοποιεῖο καί ἀφοῦ ἄλλαξε ἀρκετές φορές ἕδρα, κατέληξε στό, ἐπί τῆς ὁδοῦ Χατζηαργύρη 37, κατάστημα Κυπριζλῆ, ὅπου καί παρέμεινε μέχρι καί τό κλείσιμό της τό 1996, ἀφοῦ συνταξιοδοτήθηκαν καί οἱ δύο υἱοί του. ᾿Από τό τυπογραφεῖο αὐτό ἐκδόθηκαν πολλά θρησκευτικά βιβλία, ἀνάμεσα στά ὁποῖα καί κάποιες σπάνιες ἀνατυπώσεις βιβλίων τοῦ Νικόδημου τοῦ ῾Αγιορείτου.

  Δίδαξε βυζαντινή μουσική στή Σχολή πού ἵδρυσε ὁ Μητροπολίτης ᾿Ιωακείμ. (Σημ. ἐπιμ.· Πρόκειται γιά τήν Γ´ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς ῾Ι. Μ. Δημητριάδος.) ῎Εψαλλε στούς ῾Αγ. ᾿Αναργύρους, τόν ῞Αγ. Νικόλαο, τόν ῞Αγ. Κωνσταντίνο (σημ. ἐπιμ.· Διετέλεσε ἀριστερός ῾Ιεροψάλτης στήν παλαιά ἐκκλησία) καί τό Ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (σημ. ἐπιμ.· Μαρτυρεῖται πώς εἶχε λεπτή καί γλυκιά φωνή).

  Τό Σάββατο 22 Μαρτίου 1975 ἀναπαύθηκε, στά 88 του χρόνια, καί κηδεύτηκε στόν ῾Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βόλου. Τή νεκρώσιμη ἀκολουθία τέλεσαν ὁ τότε Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος.

   

   

  Επικοινωνία

  Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

  Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος & Αλμυρού

  Διεύθυνση: Αναλήψεως 164Α – Όγλ., Τ.Κ. 38221, ΒΟΛΟΣ

  Τηλ.: 24210 93517, 2421040440, 6972838348
  email: sxolibmimd@gmail.com

   

   

  © 2024 Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος & Αλμυρού. All Rights Reserved.

  Powered by Virtual Technologies